top of page
Modern Commercial Building

APIE MUS

Priduodame valstybiniai komisijai ir įregistruojame gyvenamuosius namus, sodo namus (be projekto), kitus statinius; įregistruojame nebaigtas statybas.


Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Paslaugą sudaro namo pridavimas tinkamu naudoti visoms komisijoms ir įstaigoms, kaip reikalaujama atitinkamuose LR teisės aktuose.


Sutvarkysime visus būtinus dokumentus, už Jus atliksime visas reikalingas procedūras, kad Jūsų gyvenamasis namas ar kitas norimas pastatas būtų 100% baigtumo ir turėtų visus tai patvirtinančius dokumentus bei aktus.


Paslauga apima šiuos veiksmus:
1) Statinių techninės priežiūros atlikimas;
2) Statybos darbų vadovo sutarties pasirašymas;
3) Statybos darbų žurnalo pildymas;
4) Pastato, kraigo, ašių nužymėjimo, geodezinių nuotraukų darymas;
5) Statinių kadastrinių matavimų atlikimas ( inventorinė byla);
6) Elektros sistemos pridavimas;
7) Šildymo sistemos pridavimas;
8) Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos darymas;
9) Energetinio naudingumo sertifikato išdavimas;
10) Deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimas Statybos inspekcijai;
11) Patvirtintos deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimas VĮ Registrų centras.

STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 1. Statybos projekto priežiūra

 2. Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas

 3. Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė

 4. Naudojamų medžiagų kontrolė

 5. Techninės statybos priežiūros vedimas

 6. Statybų kaina ir auditas

 7. Statybos skaičiuojamosios kainos tikrinimas ir vertinimas

 8. Tikslių darbų kiekių skaičiavimas

 9. Statybų kainos nustatymas ir sąmatos pateikimas elektroniniu formatu;

 10. Darbų saugos ir sveikatos koordinavimas ir kontrolė;

 11. Aplinkosaugos inžinieriaus paslaugos.

 

STATINIŲ SERTIFIKAVIMAS

Sužinokite kaip projektuoti gyvenamąjį ar komercinės paskirties A klasės pastatą/namą energetiškai efektyviu, sveiku, komfortišku ir sutaupytų pinigų. Pastatų energinio naudingumo projektavimas:  Atestuoti specialistai pastato energetinio projektavimo metu, naudojant specializuotas programas, nustato:

prognozuojamą A, A+ arba A++ projektuojamo pastato energetinio naudingumo klasę;

apskaičiuoja šilumos nuostolius per visas pastato konstrukcijas: sienas, grindis, stogus, langus, duris;

parenkami šildymo ir vėdinimo sistemų kriterijai kurie užtikrina, kad bus pasiekta norima A, A+ arba A++ energetinio naudingumo klasė;

parengiama išsami pastato/namo energinio naudingumo projektavimo/modeliavimo studija adoc formate.

 

Pastato energetinio naudingumo sertifikavimas:

 1. Nustatysime energinio naudingumo klasę;

 2. Įvertinsime pagrindinius pastato rodiklius;

 3. Suskaičiuosime metines energijos sąnaudas;

 4. Pateiksime energinio naudingumo gerinimo rekomendacijas ir išduosime energinį sertifikatą.

 5. Pastato energetinis auditas:

 6. Įvertinsime esamą statinio ir inžinerinių sistemų būklę;

 7. Nustatysime energijos ir šalto vandens sąnaudas;

 8. Parinksime priemones energijos ir šalto vandens mažinimui.

 9. Pastato modernizacijos investicinio plano rengimas:

 10. Pastato fizinės būklės tyrimas;

 11. Namo atnaujinimo priemonių pagrindimas pagal energinį ir ekonominį efektyvumą;

 12. Investicijų dydžio paskirstymas butų ir kt. patalpų savininkams;

 13. Užduoties formavimas techniniam darbo projektui.

 14. Akredituoti labaratoriniai sandarumo bandymai:

 15. Bandymo metu matuojama oro srovė ir slėgio skirtumas, ir nustatoma pastato konstrukcijų oro pralaidumas.

 16. PENS akredituoti sandarumo bandymai

 

STATYBOS PROJEKTŲ IR PASTATŲ ŪKIO VALDYMAS

 1. Rengiame statybos projekto sąmatą ir biudžetą;

 2. Statybos rangos darbų pirkimo organizavimas ir vykdymas;

 3. Tiekėjų pasiūlymų analizė, išvadų bei rekomendacijų teikimas;

 4. Užsakovo atstovavimas su potencialiais rangovais;

 5. Parenkame tinkamą komandą projektui realizuoti;

 6. Rengiame ir sudarome sutartis su tiekėjais;

 7. Efektyviai organizuojame statybinių, apdailos medžiagų pirkimus ir tiekimą;

 8. Efektyviai kontroliuojame statybos projekto įgyvendinimą;

 9. Statybos rangos darbų organizavimas ir valdymas;

 10. Objekto biudžeto kontrolė;

 11. Statybos/rangos darbų kokybės kontrolė.

 12. Statinio konstrukcijų defektų nustatymas ir priežiūra

 13. Statinių techninė priežiūra

 14. Elektros ūkio priežiūra

 15. Šilumos ūkio priežiūra

 16. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra ir remontas

 17. Vandentiekio ir nuotekos priežiūra

 18. Katilinių ir jos įrenginių priežiūra

 19. Dujotiekio tinklų ir įrenginių priežiūra

 20. Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų bei įrenginių priežiūra

 21. Kvalifikuoti įrenginių ir konstrukcijų termoviziniai tyrimai

Tri-Colored Building

Techninė priežiūra

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
Renovated Building

Namo pridavimas

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
Black and Red Building

Sertifikavimas

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
bottom of page